Introduktion

 

English version

 

NetDansk er blevet udviklet til studerende og andre yngre akademikere, der kommer til Danmark for at studere eller arbejde. Der er en hurtig progression, da materialet er målrettet til en veluddannet og højt motiveret gruppe af mennesker.

 

Det tages for givet, at de lærende har en akademisk baggrund og er vant til at studere og lære på egen hånd. Det forventes derfor også, at de er vant til at arbejde med IT og til at arbejde med standardsoftware på Internettet.

 

NetDansk er delt i to, NetDansk 1 og NetDansk 2.

 

 

NetDansk 1 dækker grundlæggende dansk grammatik og ordforråd på 17 metrolinjer (kapitler). Disse 17 linjer har stationer med tekster, dialoger og øvelser. Der er en klar progression fra linje 1 (intet kendskab til dansk) og til linje 17. Webversionen har lydfiler (tekster og dialoger); den er beregnet til individuel læring (selvstændigt arbejde eller e-learning).

 

De sidste linjer indeholder også mindre sektioner om Danmark. Dette udvikles yderligere i NetDansk 2.

 

Det er forudsat, at man kan gennemgå NetDansk 1 på ca. 70 timer. Det er derfor velegnet til relativt korte sprogkurser for udenlandske studerende før eller i begyndelsen af deres første semester i Danmark. I denne sammenhæng muliggør webversionen, at de studerende kan forberede sig hjemmefra. Al erfaring viser, at det styrker hurtig indlæring efter, de kommer til Danmark.

 

 

NetDansk 2 er beregnet for dem, der har afsluttet NetDansk 1 og er kommet til Danmark eller er på vej til Danmark. NetDansk 2 omfatter 28 metrolinjer.

 

NetDansk 2 kan være en stor udfordring. Der er ikke en egentlig progression gennem materialet; i stedet dækker det en række forskellige situationer, som er relevante for målgruppen, og som indeholder yderligere informationer om dagligliv i Danmark, dansk kultur og traditioner samt praktiske informationer (offentlig transport, at bo på kollegium, at gå til læge, osv.). NetDansk 2 opfordrer dermed de studerende til at blive ved med at udvikle deres sproglige og interkulturelle færdigheder både før og efter, de er kommet til Danmark. Hver linje er koncentreret om et bestemt emne, og det er så op til de studerende at vælge det, der er mest relevant eller interessant for dem.

 

 

Læringsstil

I NetDansk har vi taget hensyn til læringsstil. Bortset fra at den lærende har mulighed for at arbejde selvstændigt, har vi også tilrettelagt strukturen på websitet, så den tager hensyn til både globale og analytiske lærende.

 

De lærende kan få et overblik over enhederne (metrolinjerne og de individuelle stationer), hvis de foretrækker det, eller de kan gå frem et trin ad gangen. Når de befinder sig på en bestemt station, kan de enten se hele opgaven på skærmen med det samme, eller de kan svare på spørgsmål et efter et / løse opgaver en ad gangen sådan, som de foretrækker det.

 

Endelig har vi valgte en farvepalet, der ikke skulle kunne genere nogen.

 

 

Er du klar til at begynde?

Før du begynder, bør du gøre dig bekendt med begrebet læringsstil. Det vil hjælpe dig til at styrke din læring, så du får så meget mere ud af at studere – NetDansk og alt muligt andet. Se metrolinjen om Læringsstile og refleksion.

 

Stationen om refleksion introducerer dig til den ide, at du skal reflektere over, hvad du har lært, og hvordan du har lært det. NetDansk bygger på, at den lærende skal reflektere over læringsprocessen og dens resultater og på den måde styrke sin læring.

 

Du bør også studere indholdet på de øvrige stationer på denne metrolinje og på metrolinjen Værktøjskasse, før du starter dit NetDansk-kursus. På den måde vil du få meget mere ud af din læringsoplevelse, og det vil gøre det meget sjovere at lære dansk!