Øvelse 7, repetition af perfektum

Omskriv følgende sætninger i perfektum.
Tryk på "Check" for at kontrollere dit svar.

Eksempel:
Det er en trist mandag morgen.
Svar: Det har været en trist mandag morgen.