Øvelse 6, perfektum participium

Se teksten

 

Læs teksten igennem og se på alle eksempler med "har" + perfektum participium. Skriv den infinitiv der passer til.
Tryk på "Check" for at kontrollere dit svar.

Eksempel:
har cyklet.........at cykle.