Exercise 3, Dictation, Verbs

Indsæt de manglende verber. Tryk på "Check" for at kontrollere dit svar.

Insert the missing verbs. Press "Check" to check your answer.


Lyt til teksten/Listen to text: low medium high

Tina, Louise og Christian og morgenmad. De kun frisk frugt og vand. De fire fridage, og de cykle den lange tur fra Århus til Fanø. Christians familie et lille sommerhus på øen.
Det
påske. Louise og Christian fri fra arbejde. Louise i smart cykeltøj. Tina og Christian i joggingtøj. Tina med danmarkskortet. De ruten. De ikke køre på motorvejene. De næsten klar til at køre.
De
præcis klokken 8.00.
Solen
ikke, men det heller ikke. Det ideelt cyklevejr. Det helt vindstille. Louise forrest. Hun i god form. Christian lige bag Louise. Louise et speedometer på cyklen. De 22 km i timen. De ikke meget, men Christian at stille mange spørgsmål. Det svært at svare, når man ikke luft. Det Christian godt. Han og , og pigerne ikke luft til at svare. Tempoet , og Tina have en pause. De på toppen af en bakke ved Yding Skovhøj.