Exercise 5, Main Clause and Subordinate Clause

Øvelse 5, hovedsætning og bisætning

Skriv den fulde sætning. Tryk på "Check" for at kontrollere dit svar.

Write the full sentence. Press Check to "check" your answer.


Eksempel:
Louise skal på arbejde i dag.
Svar/Answer: Vi ved, at Louise skal på arbejde i dag.