Exercise 1, Main Clause and Subordinate Clause

Øvelse 1, hovedsætning og bisætning

Skriv den fulde sætning. Tryk på "Check" for at kontrollere dit svar.

Write the full sentence. Press Check to "check" your answer.

Eksempel:
De skal til København.
Svar/Answer: Jeg ved, at de skal til København.