Exercise 8, Dictation - Nouns

Listen to the voice and insert the missing nouns.
Press "Check" to check your answers.


Listen to text: low medium high

Louise, Tina og Christian bor sammen i et . De har ofte onsdag aften. De spiser sammen og ser i . har et – med 24 ! Der er altid i onsdag aften.
Louise elsker at lave
. Christian elsker at spise den. Louise laver ofte italiensk
. Hun laver for eksempel og .
Christina kommer ikke i aften. Hun ser aldrig
.
Louise elsker
. Der kommer 2 fra . De har 3 med.
Christian har en
. Han kommer også. Han hedder Simon. Simon er . Han spiller om sommeren. Han er Manchester United-fan. Han spiller og
om vinteren. Han cykler også. Han har 3 . En
, en og en .
Manchester spiller mod Milan. Louise laver
, men Simon spiser ikke i aften. Han elsker at provokere.