8.6 Øvelse, hvor dyrker man sport?

 

Denne øvelse går ud på at forbinde sportsgrenene med det sted, de udøves.
På et stadion, i en hal eller på en bane.