5.2 Øvelse, tekstforståelse

 

Er de følgende sætninger sande eller falske?
 

Tryk ud for Ja, hvis sætningen er sand.
Tryk ud for Nej, hvis sætningen er falsk.