Refleksion og log

 

English version

At reflektere og skrive log –

Du ved ikke, hvad du mener, før du siger eller skriver, hvad du tænker!

Når du lærer noget nyt, er det vigtigt for dig, at du reflekterer over hvad du laver. Det styrker din læring.

At reflektere betyder at afspejle, at overveje, at meditere over

  • Refleksion skaber nysgerrighed, forundring, behov for ny viden

  • Refleksion giver perspektiv og motivation i din læring

  • I en refleksionsproces har alt samme værdi og validitet – individet ejer sine egne tanker

Det kan være en god ide at skrive en log, så du kan huske dine refleksioner; det kan du gøre på forskellig vis:

1. En proceslog

Formål: At samle materiale om en proces og reflektere over observationerne

Hvad skete der? Hvad følte jeg?  Hvad lærte jeg?
 

 

   

 

2. En meta-kognitiv log

Formål: At finde ud af og skabe bevidsthed om, hvordan læring finder sted

Hvad skete der? Hvad lærte jeg?  Hvordan lærte jeg det?
 

 

   

 

3. En proces- eller prognoselog

Formål: At lære en evalueringsmetode; at evaluere, om projektforventningerne (den muligt kort- eller langtidseffekt) vil blive opfyldt

Hvad skete der? Hvad kan der ske i fremtiden på basis af, hvad der er sket?  Hvorfor?
 

 

   

 

4. En synteselog

Formål: At lære en metode til at få overblik over, hvad der er sket, og relatere det til fremtiden

Hvad gjorde jeg? Hvad lærte jeg?  Hvordan kan jeg bruge det?
 

 

   

 

5. En kommunikativ log

Formål: At lære en metode til at indgå i en skriftlig dialog

Hvad gjorde jeg? Hvad vil jeg gerne diskutere?  Kommentarer
 

 

   

En skriftlig dialog i en kommunikativ log kræver

  • Høj etisk standard

  • Empati

  • Takt

- for at sikre

  • At forfatterens selvrespekt bliver bevaret

  • At tillidsforholdet mellem parterne ikke bliver ødelagt

  • At troværdigheden ikke forsvinder

Du kan prøve at skrive en log på dit eget sprog, hvor du reflekterer over din læringsproces og dens resultater. Det kan du gøre ved at skrive det i hånden eller ved at oprette en blog på Nettet.

God fornøjelse!