Nå, det er sådan jeg lærer!

 

English version

Brug læringsstile – hjælp dig selv og andre

 

Hvad er læring?

Når vi lærer noget nyt, omsætter vi en mængde diffuse informationer til sammenhængende viden. Det sker i en fuldstændig individuel proces: Ikke to mennesker lærer på den samme måde.

Vores viden er organiseret i såkaldte kognitive skemaer, det vil sige mentale strukturer, som er blevet skabt på baggrund af vores erfaring og oplevelser; de kognitive skemaer er basis for vores fortolkning af nye oplevelser, og de bestemmer vores holdninger til og reaktioner på nyt input.

Når vi indoptager informationer og omsætter dem til viden, sker det på en af to måder:

  • Enten passer de nye informationer til et eller flere allerede eksisterende skemaer; dette kaldes assimilation og er en Nåh-ja-oplevelse, der bekræfter og cementerer ”gammel” viden.

  • Eller også er der tale om informationer, der ikke passer ind i noget eksisterende skema, og så må vi bryde et eller flere skemaer ned og bygge det op igen. Den proces kaldes akkommodation og er en Aha-oplevelse.

Akkommodation er en stressende proces, der kræver kræfter og overskud. Det må du ikke glemme, når du synes, du er ved at miste overblikket over det, du er i gang med!

Al kognitiv vækst går fra et meget konkret og sanseligt møde med noget nyt til en abstrakt konceptualisering – fra et aktivt ”røre ved” til et ”tænke over”. Bevægelsen fra konkret til abstrakt og fra aktiv til reflektiv sker i et stadig samspil mellem assimilation og akkommodation. Der er tale om en trin-for-trin udvikling, der hele tiden bygger på et tidligere – og lavere – kognitivt niveau og samtidig peger frem mod et højere.

Hvad kræver dette af den lærende?

For at lære mest effektivt skal den lærende

  • have vilje og evne til at arbejde selvstændigt og være i stand til at træffe afgørelser om sig selv,

  • have mulighed for at arbejde selvstændigt,

  • deltage aktivt i læreprocessen,

  • have vilje og evne til at arbejde i grupper (og lære med og af andre),

  • have vilje og evne til at ændre sig,

  • kunne reflektere over, hvad han foretager sig,

  • have indsigt i sin egen læringsstilsprofil.

Hvorfor selvstændighed?

Selvstændigt arbejde er alfa og omega i al læring. Et menneske husker information alt efter hvordan han har optaget den; man husker

10 % af det man læser

20 % af det man hører

30 % af det man ser

70 % af det man ser og hører

90 % af det man er aktivt involveret i

Læringsstile: Den rigtige måde at lære på, er MIN måde at lære på!

Ifølge Dr. Rita Dunn og Dr. Ken Dunn, opfinderne af den mest anvendte læringsstilsmodel, er læringsstile den måde, den enkelte koncentrerer sig om nyt og vanskeligt stof på, den måde han optager, bearbejder og senere husker det på. Modellen indbefatter altså hele læreprocessen og ikke kun dele af den sådan, som det er tilfældet i langt de fleste øvrige teorier om læringsstil.

Dunn & Dunns model opererer med 5 typer af stimuli: læringsmiljøet, de emotionale, sociale, fysiologiske og psykologiske stimuli med i alt 21 elementer eller præferencer.

(fra: http://www.learningstyles.net/2004/1_ls_model.html)

Alle mennesker har mellem 6 og 14 præferencer i deres læringsstilsprofil.

Vi anbefaler den amerikanske Building Excellence test til at diagnosticere din læringsstilsprofil. I denne test, der er udviklet af Susan Rundle og Dr. Rita Dunn, kan du finde information om de 21 forskellige faktorer, der udgør den enkeltes læringsstilsprofil. På den næste station kan du lære mere om dette i præsentationen Læringsstil – Udnyt dit potentiale.

Du kan teste din egen læringsstilsprofil på http://www.building-excellence.com. Ud over profilen får du en omfattende feedback og gode råd om, hvordan du kan forbedre din læring. Testen koster USD 5 og kan betales online.

I 2005/06 bliver Building Excellence testen også tilgængelig på dansk.

Når du har taget testen og studeret din feedback, forstår du meget mere om, hvordan netop DU lærer, og hvorfor andre gør tingene på en anden made. Den indsigt kan du bruge ikke kun til arbejdet med NetDansk, men i mange, mange andre forbindelser – også dem, der generelt ikke har noget med dine studier at gøre.

Hvorfor Dunns og Dunns model?

Dunns og Dunns model er gennemforsket og er blevet evalueret i utallige sammenhænge på alle niveauer i uddannelsessystemet. Den tager hensyn til alle hjernens centrale læringssystemer, og den tvinger i modsætning til andre læringsstilsteorier ikke de lærende til at bruge stile, der er dem fremmede og imod. Tvinges folk til at lære på en anden måde end den, der passer dem, hæmmes deres læring.

Læringsstile i NetDansk

Vi har indtænkt læringsstile i NetDansk. Ud over at du kan arbejde selvstændigt, kan du drage nytte af den overordnede struktur og det overordnede layout der tilgodeser både analytiske og globale lærende.

Du kan fx få et overblik over kapitlerne (metroens linjer og stationer), eller du kan gå frem skridt for skridt, hvis det er, hvad du foretrækker. Når du standser ved en bestemt station, kan du vælge at se al information på en gang ved at scrolle ned over siden og tage fat på enkeltdelene, som du vil, men du kan også gå trinvis frem.

De farver, vi har valgt, skulle være så neutrale, at alle kan lide dem – men samtidig er de sådan sammensat, at den globale lærende vil føle sig stimuleret. Nu er det så op til dig at finde de omgivelser, der er de helt rigtige for dig, når du kaster sig ud i arbejdet med NetDansk – og at gøre læringen bedre og bedre, hver gang du logger dig på NetDansk!