Europarådets fælles europæiske referenceramme for fremmedsprog

 

 

English version

NetDansk er blevet udviklet under hensyntagen til Europarådets fælles referenceramme for fremmedsprog. NetDansk 1 og 2 dækker tilsammen niveauerne A1 og A2, så den lærende er klar til at give sig i kast med B1-niveauet.

Denne progression er kun mulig, fordi det tages for givet, at den lærende kommer til Danmark og lever i en dansksproget kontekst, i hvert fald for en vis periode. Fokus er på lytte- og læseforståelse, mundtlig interaktion og den interkulturelle dimension. Selv om de studerende forventes at skrive en del, specielt når de arbejder med webudgaven, er tekstproduktion som sådan ikke det primære formål med NetDansk.

NetDansk-materialet er således blevet udviklet til at understøtte læring i en kombination af formel læring og et stimulerende miljø.

Lærere, der ikke kender den europæiske referenceramme, kan læse mere på Europarådets website:

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/Languages/Language_Policy/

Common_Framework_of_Reference/default.asp

 

I denne forbindelse gør vi også opmærksom på den europæiske sprogportfolio for højere uddannelse, der er blevet udviklet i regi af European Language Council:

http://www.fu-berlin.de/elc/portfolio/index.html.