Til læreren

 

English version

NetDansk er blevet udviklet til studerende og andre yngre akademikere, der kommer til Danmark for at studere eller arbejde.

Der er en lille gruppe af gennemgående personer i historierne og dialogerne. Ligesom NetDansks primære målgruppe er det unge mennesker, der er studerende eller er i gang med at skabe sig en karriere. Indholdet og de situationer, som disse unge mennesker befinder sig i, vil derfor være velkendte for dem, som skal lære dansk via NetDansk. Hertil kommer, at der er information om Danmark, dansk kultur og dagligliv i landet. Specielt NetDansk 2 indeholder en ikke ubetydelig mængde information både i infoteksterne og i dialogerne.

Det tages for givet, at de lærende har en akademisk baggrund og er vant til at studere og lære på egen hånd. Det forventes derfor også, at de er vant til at arbejde med IT og til at arbejde med standardsoftware på Internettet. Dette har betydning både for materialets indhold og form og for den måde, som det bliver præsenteret på websitet. Der er tale om en hurtig progression, da materialet er målrettet til en veluddannet og højt motiveret gruppe af mennesker.

NetDansk er delt i to, NetDansk 1 og NetDansk 2.

NetDansk 1 dækker grundlæggende dansk grammatik og ordforråd på 17 metrolinjer (kapitler). Disse 17 linjer har stationer med tekster, dialoger og øvelser. Der er en klar progression fra linje 1 (intet kendskab til dansk) og til linje 17. Webversionen har lydfiler (tekster og dialoger); den er beregnet til individuel læring (selvstændigt arbejde eller e-learning) og / eller til klasseundervisning.

De sidste linjer indeholder også mindre sektioner om Danmark. Dette udvikles yderligere i NetDansk 2.

Ud over webversionen er der en trykt udgave af NetDansk 1. Den er beregnet til klasseundervisning. Den trykte udgave vil blive publiceret. Yderligere information herom vil blive tilgængeligt på dette website. Indtil da kan alle, som er interesserede i projektet, kontakte projektkoordinator Karen M. Lauridsen på kml@asb.dk.

De to udgaver af NetDansk 1 (webversionen og den trykte udgave) kan bruges sammen. Deltagerne i klasseundervisning kan således arbejde med webversionen som supplement til det, der forgår i klassen.

Det er forudsat, at man kan gennemgå NetDansk 1 på ca. 70 timer. Det er derfor velegnet til relativt korte sprogkurser for udenlandske studerende før eller i begyndelsen af deres første semester i Danmark. I denne sammenhæng muliggør webversionen, at de studerende kan forberede sig hjemmefra. Al erfaring viser, at det styrker hurtig indlæring efter, de kommer til Danmark.

NetDansk 2 er beregnet for dem, der har afsluttet NetDansk 1 og er kommet til Danmark eller er på vej til Danmark. NetDansk 2 omfatter 28 metrolinjer.

NetDansk 2 kan være en stor udfordring. Der er ikke en egentlig progression gennem materialet; i stedet dækker det en række forskellige situationer, som er relevante for målgruppen, og som indeholder yderligere informationer om dagligliv i Danmark, dansk kultur og traditioner samt praktiske informationer (offentlig transport, at bo på kollegium, at gå til læge, osv.). NetDansk 2 opfordrer dermed de studerende til at blive ved med at udvikle deres sproglige og interkulturelle færdigheder både før og efter, de er kommet til Danmark. Hver linje er koncentreret om et bestemt emne, og det er så op til de studerende at vælge det, der er mest relevant eller interessant for dem.

NetDansk 2 findes udelukkende i webudgaven.

Af hensyn til målgruppen er NetDansk med andre ord karakteriseret ved

 • hurtig progression;

 • stadig gentagelse af ordforråd og grammatik;

 • længere tekster introduceres relativt tidligt;

 • anvendelse af kvalificerede gæt, der bliver hjulpet på vej af genkendelige og/eller internationale ord;

 • den samme gruppe af unge mennesker i teksterne og dialogerne;

 • moderne (neutralt) sprog;

 • tekster med et indhold (fx præsentation af dagligliv i Danmark);

 • kursusdeltagerne bliver opfordret til at udlede grammatiske regler af materialet;

 • en interkulturel dimension – fx dagligliv i Danmark, hvordan studerende bor, hvad de laver i deres fritid, hvad de spiser, osv.

Webudgaven af NetDansk 1 og NetDansk 2

 • er beregnet til selvstudium;

 • anvender instruktioner på engelsk i de første 7 metrolinjer i NetDansk 1; fra linje 8 og fremefter skal man kunne arbejde med instruktioner på dansk;

 • har varierede øvelser;

 • giver mulighed for at gentage øvelser, hvis eller når man har behov for det;

 • anvender en kombination af lyd, tekst og billeder;

 • træner lytteforståelse, udtale, læseforståelse, skriftlig produktion og ordforråd;

 • omfatter kommunikative øvelser (tale og skrift), hvor det er muligt;

 • kan bruges til at differentiere mellem elever på forskelligt niveau i klassen;

 • fremmer viden om Danmark (befolkningen, kultur og traditioner, information om dagligliv, specielt for unge mennesker).

Læringsstil

I NetDansk har vi taget hensyn til læringsstil. Bortset fra at den lærende har mulighed for at arbejde selvstændigt, har vi også tilrettelagt strukturen på websitet, så den tager hensyn til både globale og analytiske lærende.

De lærende kan få et overblik over enhederne (metrolinjerne og de individuelle stationer), hvis de foretrækker det, eller de kan gå frem et trin ad gangen. Når de befinder sig på en bestemt station, kan de enten se hele opgaven på skærmen med det samme, eller de kan svare på spørgsmål et efter et / løse opgaver en ad gangen sådan, som de foretrækker det.

Endelig har vi valgte en farvepalet, der ikke skulle kunne genere nogen.

Læs mere om læringsstil og den Building Excellence test, som vi anbefaler, på metrolinjen om Læringsstile.

Vi anbefaler også lærere at sætte sig ind i indholdet af Brugervejledning og Værktøjskasse, før de starter på et NetDansk kursus.