NetDansk i en webudgave og en trykt version

 

English version

NetDansk er opdelt i to sektioner, NetDansk 1 og NetDansk 2.

NetDansk 1 dækker grundlæggende dansk grammatik og ordforråd på 17 metrolinjer. Disse 17 linjer har stationer med tekster, dialoger of øvelser. Der er en klar progression fra linje 1 til linje 17. Webudgaven har billeder og lydfiler; den er beregnet til individuel læring og / eller til klasseundervisning.

Der er også en trykt udgave af NetDansk 1. Den er beregnet til klasseundervisning. Den trykte udgave vil blive publiceret. Yderligere information kan findes på dette website, når den foreligger. Indtil da kan interesserede henvende sig til projektkoordinator Karen M. Lauridsen på kml@asb.dk.

NetDansk 2 er organiseret i temaer. Temaet for hver metrolinie er angivet på den første side af NetDansk 2. NetDansk 2 inkluderer også billeder og lydfiler.

NetDansk 2 er beregnet til dem, der har gennemført NetDansk 1, og som er kommet til Danmark eller snart skal af sted. Der er ikke en klar progression fra linje 1 til linje 28 i NetDansk 2; den lærende anbefales i stedet at arbejde med de temaer, der er mest relevante for ham eller hende.

Der er ikke nogen trykt udgave af NetDansk 2.

Der er en lille gruppe af gennemgående personer i NetDansk historierne og dialogerne. Hertil kommer information om Danmark, dansk kultur og dagligliv i landet. Specielt NetDansk 2 indeholder omfattende information i infoteksterne og i dialogerne.

Vi har forsøgt at tilrettelægge NetDansk under hensyntagen til de lærendes individuelle læringsstile. Læs mere om læringsstil og Building Excellence testen på metrolinjen Læringsstile.

Hvis du er lærer, kan du finde yderligere information på metrolinjen Lærervejledning.

Hvis du vil lære dansk ved at studere NetDansk, kan du finde yderligere information på metrolinjen Brugervejledning. Læs Brugervejledningen grundigt for du begynder. Du kan finde tekniske specifikationer og meget mere på den linje, som vil gøre det både sjovere og meget lettere at arbejde med NetDansk.